QUY TRÌNH

Quy trình thiết kế

1. Tiếp nhận thông tin khách hàng
Thảo luận ý tưởng thiết kế

2. Ký kết hợp đồng
(Thanh toán 50% giá trị hợp đồng)

3. Đo đạc thực tế
Hoàn thiện bản vẽ Layout 2D

4. Hoàn thiện bản vẽ 3D
(Thanh toán tiếp 40% giá trị hợp đồng)

5. Giao toàn bộ hồ sơ thiết kế và thanh lý hợp đồng thiết kế
(Thanh toán 10% giá trị hợp đồng)

Quy trình thi công

6. Lên bảng khối lượng và báo giá dựa trên hồ sơ thiết kế
Ký kết hợp đồng
(Thanh toán 50% giá trị hợp đồng)

7. Hoàn thiện phần thô (nếu cần)
Khảo sát lại hiện trạng, chuẩn bị kỹ lương phương án sản xuất
Tiến hành sản xuất nội thất tại nhà xưởng

8. Kiểm tra chất lượng, sản phẩm trước khi xuất xưởng
Vận chuyển sản phẩm lên công trình
(Thanh toán tiếp 40% giá trị hợp đồng)

9. Lắp đặt đồ nội thất tại công trình

10. Kiểm tra lần cuối quy trình lắp đặt và bàn giao cho chủ đầu tư nghiệm thu
Tiến hành thanh lý hợp đồng(Thanh toán nốt 10% còn lại của hợp đồng)